07.04.2014

TOKİ Taşınmaz Kültürel Varlıkların Restorasyonu İçin Kredi Veriyor

Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) bu yıl üst limitini 125 bin liraya çıkardığı restorasyon kredisi başvuruları, bugün başladı.  Restorasyon kredisi başvuruları, 2 Mayıs'a kadar devam edecek.

 

 

TOKİ, bir yandan yeni yaşam alanları kurarken, bir yandan da unutulmaya yüz tutan, yıkılma ve yok olma tehlikesi bulunan tarihsel değerleri, sağladığı restorasyon kredileriyle gelecek nesillere kazandırmaya çalışıyor.

TOKİ bu yıl, korunması gerekli tescilli taşınmaz kültür varlıklarının bakımı, onarımı ve restorasyonu için rekor miktarda kaynak sağladı. Bu kültür varlıkları, özel hukuka tabi olan ve gerçek veya tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan taşınmazlar olması gerekiyor.

Restorasyon kredisi, 2005 yılında uygulanmaya başladı. Bugüne kadar toplam 530 kültür varlığına kredi desteği veren TOKİ, restorasyon için toplamda 46 milyon lira kredi sağladı. Destek alan kültür varlıklarının 335'inin restorasyonu tamamlanarak kültür mirasımız arasındaki yerlerini aldı.

2013 yılında üst limiti 115 bin lira olan kredinin bu yıl üst limitinin 125 bin liraya çıkartıldığı belirtildi. Her proje için proje bedelinin yüzde 70'ine kadar kredi sağlanacak ve kredi üst limiti 125 bin lirayı geçemeyecek.

2 Mayıs'a kadar devam edecek başvurularda, özel mülkiyetteki yapıların Kültür ve Tabiat Varlıklarınca alınan tescil kararının ve onaylı röleve ile restorasyon projelerinin bulunması gerekiyor. Kredilerde özelikle tarihi kent dokularının iyileştirilmesine yönelik ve yerel yönetimlerin öncülüğündeki projelere öncelik verilecek. Bakım, onarım ve restorasyon işlemleri yapılacak taşınmaz kültür varlığının mimari ve kültürel değeri, fiziki durumu, bulunduğu çevrenin özellikleri, kullanım amacı göz önünde bulundurulacak.

Taşınmaz kültür varlığının bakımı, onarımı ve restorasyonu için yapılacak işlemlerin, yapının kültür varlığı niteliğinin devamını sağlaması, gerekirse sağlıklaştırılması ve işlev kazandırılması amacına yönelik olması zorunluluğu bulunuyor.