22.11.2018

Gayrimenkul vergilerinin 2. taksitinde son 10 gün!

Emlak ve çevre temizlik vergisi ile miras vergisinin 2. taksitinde sona yaklaşıldı. Vergi ödemeleri 10 gün sonra sona eriyor...

Gayrimenkul vergilerinin 2. taksit döneminde sona gelindi. 1 Kasım 2018 tarihinde başlayan ödeme dönemi 30 Kasım 2018 tarihinde bitiyor. Bu dönemde ödenmesi gereken vergiler emlak vergisi, çevre temizlik vergisi ve miras vergisi olarak sıralanıyor.

1- Emlak vergisi

Emlak vergisi, 1319 sayılı Kanun gereğince Türkiye sınırları içerisinde yer alan tüm gayrimenkullerin sahipleri tarafından ödeniyor.

Gayrimenkulün maliki, varsa intifa hakkı sahibi, her ikisi de yoksa bina veya arazide malik gibi tasarruf edenler vergi mükellefi oluyor. Paylı mülkiyette malikler hisseleri oranında mükellef olurken, elbirliği mülkiyette ise malikler vergiden müteselsilen sorumlu oluyor.

Tek mesken sahiplerinin muaf olabildiği vergide muafiyet için 200 metrekare büyüklüğü geçmeyen ve geliri olmayan tek ev sahiplerinin bir dilekçe ile belediyeye müracaat etmesi gerekiyor. 

Emlak vergisi senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergide ilk taksitler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödendi. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor. Taksitler ilçe belediyelerinde ödeniyor. 

2- Çevre temizlik vergisi

Çevre temizlik vergisi, 2555 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu gereğince ödeniyor. Çatılı gayrimenkuller yani konut ve çatılı işyerleri için ödenen vergide arsa ve araziler muaf tutuluyor.

Çevre temizlik vergisi mükellefi "taşınmazı kullanan kişi" oluyor. Buna göre, taşınmazda kiracı olması durumunda, vergi sorumlusu kiracılar olurken, mal sahipleri çevre temizlik vergisinden muaf oluyor.

Çöp vergisi olarak bilinen çevre temizlik vergisi de senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergide ilk taksitler Mart, Nisan ve Mayıs aylarında ödendi. İkinci taksit ödemeleri ise Kasım ayı içerisinde yapılıyor. Taksit ödemeleri ilçe belediyelerinde yapılıyor.

3- Miras vergisi

Miras vergisi, 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu gereğince ödeniyor. Kendisine miras yolu ile gayrimenkul kalan kimseler vergi mükellefi oluyor. Ayrıca malların karşılıksız bir şekilde bir şahıstan diğer şahsa intikali halinde de yine veraset ve intikal vergisi ödeniyor.

Miras vergisi, intikalden itibaren 3 sene içinde senede iki eşit taksit halinde ödeniyor. Vergi, toplamda 6 taksit halinde yapılmış oluyor.

2018 yılına ait miras vergisinin ilk taksiti Mayıs'ta ödendi. İkinci taksit ödemeleri ise 30 Kasım'da sona eriyor. Vergi ödemeleri vergi dairesinde yapılıyor.

 

Işıl Seren KESKİN/Emlakkulisi.com