11.09.2017

Tapu harcı indiriminde son 20 gün!

Konut ve işyeri tapu devir işlemlerinde tapu harcı indiriminden faydalanmak isteyen kimselerin son 20 gün içinde tapu satış işlemini gerçekleştirmeleri gerekiyor..

Gayrimenkullerin tapu devir işlemleri başta olmak üzere, tüm işlemler tapu dairesinde gerçekleşiyor. Tapuda yapılan işlemler için belli oranlarda harç ödemesi yapılıyor. Tapu devir işlemleri için ödenen harçlar, gerçekleşen satış bedeli üzerinden hesaplanıyor. Harç normalde emlak vergisi değerinden az olmamak üzere, beyan edilen devir ve iktisap bedeli üzerinden hesaplanıyordu. 15 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, tapu harcında belli bir tarihe kadar, belli bir oranda indirim yapıldı. Normalde binde 20 olan tapu harcı konut ve işyeri tapu devir işlemleri için binde 15'e düşürüldü. Ancak tapu harcı indirimi kapsamına arsa ve araziler dahil edilmedi.

Son 20 gün

Tapu harcı indirimi, 30 Eylül 2017 tarihine kadar geçerli olup, bu indirimden yararlanmak isteyen kimselerin tapu devir işlemlerini 20 gün içerisinde yapmaları gerekiyor. Tapu dairesinde yapılacak alım satım işlemlerinin tamamlanabilmesi için tapu harcının hem alıcı tarafından hem de satıcı tarafından ayrı ayrı ödenmesi gerekiyor.

Tapu harcının eksik ödenmesi

Tapu dairesinde yapılan devirden sonra, emlak vergisi değerinden daha düşük bir bedel üzerinden harç ödendiğinin veya beyan edilen devir ve iktisap bedelinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edilmesi halinde ceza uygulanıyor. Bu gibi durumlarda aradaki fark üzerinden hesaplanan harç ikmalen veya re'sen tarh edilerek hem gayrimenkulü devreden hem de devir alandan tahsil ediliyor. Ayrıca, bu suretle tarh edilecek tapu harcı için, devreden ve devralan için ayrı ayrı harcın yüzde 25’i oranında vergi ziyaı cezası kesiliyor.Kaynak : Emlakkulisi.com