08.03.2017

2B arazileri için başvuru süresi 6 ay uzatıldı!

2B alanlarında bulunan taşınmazların satışı için başvuru süresi 7 Mart'ta sona eriyordu. Ancak yapılan yeni düzenleme ile süre uzatıldı. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı..

2/B kapsamında bugüne kadar 630 bin hak sahibinden 450 bin hak sahibine 9 milyar lira değerindeki taşınmazlar satıldı. Hiç başvuru yapmamış veya başvuru yapmasına rağmen ödemelerini gerçekleştirmemiş kişiler için başvuru süresi 7 Mart'ta sona eriyordu. Ancak, yapılan yeni bir düzenleme ile bu süre uzatıldı. 

 

6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ve Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun Geçici 4 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Başvuru ve Ödeme Sürelerinin Uzatılmasına İlişkin Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

 

Yeni tarih 7 Eylül 2017

Karar ile 2B alanlarında bulunan taşınmazların Kanun kapsamında satışına ilişkin olarak; süresi içinde başvurmayanlara, kendilerine yapılan tebligatta belirtilen bedeli süresi içinde ödemeyenlere ve taksitli satışlarda sözleşmesinde belirtilen taksitlerden ikisinden fazlasını vadesinde ödemeyenlere verilen başvuru ve ödeme süreleri altı ay uzatıldı.

 

Buna göre taksitinin 2 tanesini aksatan 20 bin kişi, 2/B arazisine başvurmuş ancak 3 ay içinde peşinatını yatırma tebligatına uymayarak peşinatı yatırmamış 60 bin kişi ve 2/B arazisinde ikamet ettiği halde satın alma talebinde bulunmayan 120 bin kişi için yeni tarih 7 Eylül 2017 oldu.

 

Ayrıca karar kapsamına 26 Nisan 2015 tarihinden sonra yapılan mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de alındı. 

 

2B arazisi için nereye, nasıl başvuru yapılacak?

2B arazisi bulunan kişilere satın alma işlemleri için tebligat gönderiliyor. Tebligatta başvuru, satış ve ödeme koşulları da belirtiliyor. 2B arazileri için illerde defterdarlıklar, ilçelerde malmüdürlükleri yetkili oluyor. Tebligatta başvurunun nereye yapılması gerektiği de bildiriliyor. 

 

Tebligatta yer alan bilgiler:

- Taşınmazın satış bedeli

- Peşin veya taksitle ödenmesi halinde ödeme koşulları ve süresi,

- Satış bedelinin yatırılacağı yer,

- Gerekli belgeler ,

- Satış bedelinin itiraz veya dava konusu edilmesi durumunda hak sahipliğinin ve doğrudan satın alma hakkının düşeceği bilgisi, 

- Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda karşılaşacak yaptırımlar.

 

2B başvurusunda hangi belgeler gerekli?

-Tapuda ferağ işlemleri için T.C kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanının onaylı örneği,

-3 adet vesikalık fotoğraf,

-Tüzel kişiler için ayrıca taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi ile imza sirküleri.