03.06.2016

2015'te konut satışları yüzde 11 büyüdü

Kredi miktarının bir süre daha arttıktan sonra durması bekleniyor.

Yapılan sektör analizine göre Türkiye genelinde konut satışları 2015 sonu itibariyle bir önceki yıla kıyasla ,64, ipotekli konut satışlar ise ,47 artış gösterdi. Konut satışlarındaki yıllık artış İstanbul'da %6, İzmir'de %8, Ankara'da olarak gerçekleşti. Konut satışlarındaki son iki yıllık büyüme ise ,42 olarak belirlendi.

Rapora göre kullanıcı için konut kredisindeki maliyetlere bakıldığında, Aralık ayında 10 yıllık vadede kredi maliyetlerinin aylık %1,10 ila %1,25 arasında değiştiği görülüyor. Bankalar arasında farklılık olmakla birlikte 100 bin TL tutarında kredi için aylık ödemelerin 10 yıllık vadede 1.505 TL, 5 yıllık vadede ise 2.286 TL dolayında seyrettiği belirleniyor. Takipteki kredilerdeki değişime bakıldığında ise 2015 Aralık ayında, konut kredileri içinde takipteki konut kredi miktarının sadece %0,47 düzeyinde olduğu, söz konusu oranın 2014 Aralık ayında %0,49 olduğu kaydediliyor. Periskop Analiz'in verilerine göre takipteki kredilerin toplam kredi hacmi içindeki büyüklüğünün kredi miktarıyla aynı hızda büyümediği de belirtiliyor.