29.05.2014

Yeni Tüketici Kanunu Neler Getiriyor?

Dün yeni Tüketici Kanunu yürürlüğe girdi. Yapılan yeni düzenleme, bir çok alana olduğu gibi, emlak sektörüne de yeni zorunluluklar getiriyor. Yeni yönetmelikle getirilen düzenlemelerin amacı ise tüketicilerin yaşayacağı mağduriyetlerin önüne geçebilmek.

Yeni yönetmeliğe göre, "maketten satış" olarak bilinen ön ödemeli konut satışlarında devir veya teslim süresi, 36 ay ile sınırlandırılıyor. Böylelikle ödemesini yaptığınız konutun teslim edilmesinin firma tarafından geciktirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Firmanın konutları teslim etmeyi taahhüt ettiği tarihte teslim gerçekleşmezse, firma ceza ödemek zorunda kalacak.

Yeni yönetmelik, tüketicilere, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 gün içinde cayma hakkı veriyor. Bu süre içinde konutu almaktan vazgeçerseniz, herhangi bir bedel ödemeyeceksiniz. Ayrıca, devir veya teslim tarihine kadar cayma hakkınız da var ancak bu durumda yüzde 2'lik bir cayma bedeli ödemek zorunda kalıyorsunuz. Bunun da istisnaları var: İşsiz kalmanız durumunda veya konutu aldığınız firma yükümlülüklerini yerine getirmediyse, bu bedeli de ödemeden sözleşmeden cayabiliyorsunuz. Cayma hakkınızı kullanmak istiyorsanız eğer, bunu noter yoluyla ya da iadeli taahhütlü olarak firmaya yazılı bir şekilde bildirmeniz gerekiyor.

Maketten konut alacağınız zaman, firma size Bakanlıkça belirlenmiş bilgileri içeren bir ön bilgilendirme formu vermekle yükümlü. Ayrıca, yapı ruhsatı alınmadan da ön ödemeli satış yapılamayacak. Ön ödemeli konut satışının tapu siciline tescil edilmesi, satış vaadi sözleşmesinin ise noterde düzenleme şeklinde yapılması zorunlu olacak.

Getirilen bir yenilik de, firmanın iflası durumunda ortaya çıkan mağduriyeti önlemek için: 30 konutun üstünde konut sayısına sahip olan firmalar, bu inşaatları "bina tamamlama sigortası" ile sigortalamak durumundalar. Böylece tüketiciler yaşanan olumsuz durumdan etkilenmeyecekler.

Uzmanlar tüm bu gelişmelerin konutlara fiyat artışı olarak yansıyacağını belirtiyorlar. Uzmanlara göre, bina tamamlama sigortası fiyatlarda yüzde 1-2 civarında bir artış olarak yansıyacakken, satışa başlayabilmek için kat irtifakı alma zorunluluğu, yüzde 12-13 oranında artış olarak yansıyacak. 

Kaynak: www.gaziemirsatilikdaire.comhttp://gaziemirsatilikdaire.com/